กีฬาที่เหมาะสำหรับเด็ก

เป็นคนที่มีส่วนร่วมในเด็กต่างๆและกีฬาเยาวชน – ทั้งเป็นเด็กและตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ – ฉันได้สังเกตเห็นบางคำถามที่ว่าพ่อแม่มักจะมี ว่า “ใหญ่” มักจะเป็นรูปแบบของบางอย่างสิ่งที่จะเป็นกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมสำหรับเด็กของคุณหรือไม่